U-Track logo
U-Track logo

Vacature: penningmeester - vanaf ALV 2020

penningmeesterBij voorkeur ben je zelf actief als atleet bij U-Track, maar ook ouders van jeugdleden kunnen zich melden.

Functieprofiel penningmeester

Heb jij financieel-economische inzicht en wil je een paar uur per week tijd besteden (gemiddeld 2-4 uur) aan U-Track, dan zoekt het bestuur jou!

De penningmeester maakt deel uit van het dagelijks bestuur (voorzitter, penningmeester en secretaris). Deze functie van penningmeester is, net als alle andere bestuursfuncties, een onbezoldigde functie.

Werkzaamheden

Beleid U-Track

 1. in de bestuursvergadering het algemene beleid van U-Track helpen bepalen samen met de voorzitter en verenigingsmanager (incidenteel) besprekingen voeren met derden (overheid, zakelijke dienstverleners, e.a.)
 2. Vormgeven van het financieel beleid van de vereniging en er uitvoering aan geven.

Financieel beleid

 1. in overleg met diverse commissies en geledingen van U-Track jaarlijks de begroting opstellen en
 2. deze presenteren op de BLV in het najaar
 3. gedurende het jaar enige malen binnen het bestuur rapporteren over de financiële  voortgang
 4. na afloop van het jaar de resultatenrekening en balans opstellen en
 5. deze presenteren op de eerstvolgende ALV en
 6. deze ter controle voorleggen aan de kascontrolecommissie

Contacten

 1. onderhouden van (intensieve) contacten met de ledenadministratie en de voorzitter en de andere bestuursleden, trainers en vrijwilligers
 2. onderhouden van externe contacten
 3. samenwerkend met en aanspreekbaar zijn voor commissies en vrijwilligers.

Administratief deel

 1. toezicht op de ledenadministratie, controle op de binnengekomen contributies
 2. uitschrijven van facturen aan derden
 3. facturen betalen
 4. inzicht hebben in lopende contracten
 5. boekhouding bijhouden
 6. affiniteit met computerprogramma’s; U-Track werkt vanaf 1-1-2020 met AllUnited
 7. financieel toezicht op HLG omdat zij een eigen boekhouding voeren.

Tegenover die werkzaamheden staat

 1. Je doet bestuurlijke ervaring op; een mooie bijdrage aan je eigen ontwikkeling en het misstaat niet op je CV en op LinkedIn.
 2. Je bouwt een netwerk op binnen U-Track omdat de penningmeester contacten onderhoudt met leden, trainers en vrijwilligers. 
 3. je doet ervaring op in het onderhouden van relaties buiten de vereniging, denk aan gemeente, bedrijfsleven, andere sportverenigingen, koepelorganisaties, etc.
 4. je maakt deel uit van een enthousiast en collegiaal bestuur, dat 'er samen voor gaat en hart heeft voor de club’.

Heb je belangstelling voor de functie? Meld je via voorzitter@u-track.nl of spreek onze voorzitter Jaap van der Sijs rechtstreeks aan op de baan.

Je kunt ook aan de huidige penningmeester Myrthe Bouman vragen wat de functie inhoudt via: penningmeester@u-track.nl.