U-Track logo
U-Track logo

Jan Vlooswijk, erelid van U-Track, HLG-lid en trainer, is nu ook lid van de Orde van Oranje-Nassau

jan lintje 2Beste danen van U-Track en speciaal daarbinnen onze waarde HLG-danen,

Met zeer veel genoegen kan ikzelve, Mijne Majesteit, mededelen dat het mij zeer heeft behaagd uw erelid Jan Vlooswijk op te nemen als lid in mijn Orde van Oranje-Nassau voor zijn:

1. Grote en langjarige inzet voor U-Track’s HLG en voor zijn

2. Montfoortse sociale en volleybal-activiteiten.

Met andere woorden: Jan Vloos(wijk) heeft vandaag een lintje gekregen en gaat vanaf nu door het leven als lid Jan Vl. van Oranje-Nassau.

Verrassing

Mede dankzij de inspanningen van waarlijk U-Trackse HLG'ers als Piet van Zijl, Emile uit Montfoort en echtgenote Mariet, is het gelukt om dit voor Jan een grote verrassing te laten zijn.

Hij is onder valse voorwendselen naar de Willeskopperzaal in Montfoort gelokt, waar zich een gezelschap van familie en vrinden had verzameld. Jan was zichtbaar geroerd en trots.

jan lintje 3Wij kunnen het er snel over eens zijn dat Jan die onderscheiding zeer terecht toekomt. In alle ruim vijftig jaren dat hij (ere)lid is van uw HLG kan zijn inzet voor uw club als sporter, trainer en lid van de Panhuyscommissie en met name zijn grote rol in de binding tussen de leden, moeilijk overschat worden.

Daar was het Kapittel der Nederlandse Orden, dat de aanvragen namens mijzelve beoordeelt, het van harte mee eens.

Gefeliciteerd Jan! En Mariet natuurlijk ook!

Feestje in het Panbøs

In het Panbøs zal hier a.s. zaterdag 28 april vanzelfsprekend in eigen kring bij worden stilgestaan! Helaes Pindakaes kan Mijne Majesteit hierbij niet aanwezig zijn. De A3'tjes moeten naar høckey met een støkkie en Hare Majesteit Máxima moet iets doen veur de máximale mínima. Mijne Majesteit blijft gezellig øp de køninklijke hønden passen. 

Als u, als bovenste beste brave danen, Jan persoonlijk wilt feliciteren, stuurt dan een berichtje aan: vlooswyk@planet.nl of een kaartje naar: Vogelzangh 7, 3417 GT Montfoort. Hij weet zulk een dingen øp prijs te stellen en øp waarde te schatten.  

Rest mij u allen een genoeglijke Køningsdag te wensen. 

Jan lintje