U-Track logo
U-Track logo

!!! ALLE TRAININGEN worden hervat, weliswaar met aangepaste 1,5m regels !!!

Update: 16 mei 2020

Aan alle (ouders/verzorgers van) leden,

Vanwege de aangekondigde versoepeling van een aantal coronamaatregelen voor ALLE LEDEN heeft het bestuur goed nieuws. De jeugdtrainingen starten weer vanaf maandag 11 mei en de trainingen voor alle 18+ groepen starten vanaf maandag 18 mei. 

Alle betrokken jeugdleden en hun ouders/verzorgers zijn in het weekend van 9-10 mei geïnformeerd via e-mail, de overige leden zijn geïnformeerd in het weekend van 16-17 mei. 

Het trainingenprotocol voor alle baantrainingen is aangepast voor alle leden. Je kunt het hier downloaden. 

Wij volgen de adviezen van RIVM, NOC*NSF en AtletiekUnie.

coronavirusTrainingen voor de jeugd

De opzet zoals deze geldt vanaf 11 mei voor de jeugd:

a. Kinderen tot 12 jaar mogen onder begeleiding buiten trainen waarbij de 1,5 meter maatregel niet geldt (alle pupillen).

b. Voor jongeren van 12 t/m 18 jaar (onze D, C en B-junioren) geldt hetzelfde, maar mét inachtneming van de 1,5 meter maatregel.

c. Alle A-junioren mogen weer meetrainen, als je 19 jaar bent, moet je wel extra attent zijn op de 1,5m afstand tot anderen.  

d. Ouders mogen niet blijven om te kijken naar de jeugdtrainingen.

e. Jeugdtrainers kunnen worden getest op corona. De voorwaarden zoals aangegeven door GGD NL: A. er is daadwerkelijk contact geweest met groepen kinderen, B. je moet minimaal 24 uur corona-gerelateerde klachten hebben en C. contact hebben opgenomen met jouw huis-/bedrijfsarts en je moet zijn doorverwezen zijn door deze arts. 

Mochten bovenstaande drie voorwaarden van toepassing zijn, dan kun je je laten testen bij de GGD-regio Utrecht. Bij afwezigheid van de arts is het mogelijk contact op te nemen met GGD regio Utrecht (Telefoonnummer 030- 630 54 00).

Baantrainingen voor de groep 18+

Voor alle baanatleten gelden aangepaste regels voor de baantrainingen. Het baanprotocol vind je hier.

LA Baan

Voor alle trainingen die buiten de baan plaatsvinden en voor de baantraining op maandagavonden zijn aangepaste regels van toepassing. Hierbij is 1,5m afstand tot elkaar cruciaal.

Alle details voor de LA trainingen van maandag-, en donderdagavond en van de zaterdagochtend vind je hier. Ook voor deze training is vooraf aanmelden noodzakelijk.

HLG Groep

Voor alle HLG-trainingen zijn aangepaste regels van toepassing. Ook hierbij is 1,5m afstand tot elkaar cruciaal. In het HLG protocol is ook alvast te lezen hoe het gebruik van het Panhuys eruit zal zien, als dat weer open is (waarschijnlijk vanaf 1 juni). Het HLG protocol vind je hier.

U-Steck en Panhuys

U-Steck en Panhuys zijn nog steeds gesloten.

Accommodaties

De informatie over de openstellingen van de atletiekbanen is momenteel sterk in verandering. Wij verwijzen naar de website van Sport Utrecht voor de laatste stand van zaken: lees hier verder. Goed nieuws vanuit de gemeente Utrecht: de huurverplichtingen voor de baan zijn kwijtgescholden voor de periode van 1 maart t/m 31 mei 2020. 

Algemene LedenVergadering (ALV)

De ALV 2020 wordt online georganiseerd, de datum die we voorlopig hebben vastgesteld is dinsdag 26 mei a.s. Start 19:30 uur, duur maximaal 2 uur en dat is inclusief een interactieve clubquiz. Aanmelden én afmelden kan via dit formulier.

AED basistrainingen

De geplande AED basistrainingen zijn uitgesteld en worden op zijn vroegst in het najaar georganiseerd.

PanbosCrossen juni - juli - augustus 2020

De PanbosCrossen van juni, juli en augustus 2020 zijn allemaal afgelast. Wij hopen ons maandelijkse, gemoedelijke en sportieve loopfestijn weer te kunnen hervatten op zondag 6 september 2020

Contributieverplichtingen van leden

Op zaterdag 28 maart 2020 hebben wij een mailing verzonden naar alle leden over de contributies gedurende de coronacrisis. De gehele tekst van deze mail tref je hier aan.

Informatie van andere organisaties

Sportmasseurs Maarschalkerweerd

De maatschappij komt weer langzaam tot leven. De massagepraktijken mogen open maar op de baan masseren is vooralsnog geen optie. 

Samen met atletiekvereniging U-Track hebben we als vaste sportmasseurs gezocht naar een oplossing. 

We hebben besloten de praktijklocaties te geven van onze masseurs zodat jullie toch terecht kunnen voor een massage bij onze gediplomeerde NGS masseurs. 

Sportmassage geschiedt, zoals altijd, op eigen risico van de atleet. Alle informatie, ook voor het aanmelden, vind je hier.

Track Meetings

De Track Meeting van 5 juni is afgelast. Waarschijnlijk gaat de Track Meeting van 10 juli 2020 in aangepaste vorm door. Dit zou de vierde TM zijn, maar wordt dan de eerste voor seizoen 2020. Circa drie weken vóór 10 juli wordt een definitief besluit genomen door de TM organisatie. 

AtletiekUnie

Alle competitiedagen van alle categorieën zijn afgelast en alle NK's (outdoor) zijn eveneens afgelast. De Olympische Spelen worden verzet naar volgend jaar.

Op haar eigen site houdt de AU leden en verenigingen op de hoogte van maatregelen die de bond heeft genomen. Deze vindt je hier.

~~~ 

Wij zijn blij dat we weer op de weg terug zijn naar een sprankelend verenigingsleven. 

En nog steeds voor iedereen: blijf gezond!

Namens het bestuur,

Jaap van der Sijs (voorzitter)

N.B. 'Social distancing' = beperken van sociale contacten en afstand houden bij sociale contacten.

poster corona