U-Track logo
U-Track logo

!!! ALLE TRAININGEN zijn hervat, weliswaar met aangepaste 1,5m regels !!!

Update: 3 juni 2020

Aan alle (ouders/verzorgers van) leden,

Vanwege de aangekondigde versoepeling van een aantal coronamaatregelen voor ALLE LEDEN heeft het bestuur goed nieuws. De jeugdtrainingen starten weer vanaf maandag 11 mei en de trainingen voor alle 18+ groepen starten vanaf maandag 18 mei. 

Alle betrokken jeugdleden en hun ouders/verzorgers zijn in het weekend van 9-10 mei geïnformeerd via e-mail, de overige leden zijn geïnformeerd in het weekend van 16-17 mei. 

Het trainingenprotocol voor alle baantrainingen is aangepast voor alle leden per 1 juni jl. Je kunt het hier downloaden. 

Baantrainingen zijn alleen toegankelijk voor leden. Je moet je altijd vooraf aanmelden.

Dat kan via deze link.

Wij volgen de adviezen van RIVM, NOC*NSF en AtletiekUnie.

coronavirusTrainingen voor de jeugd

De opzet zoals deze geldt vanaf 11 mei voor de jeugd:

a. Kinderen tot 12 jaar mogen onder begeleiding buiten trainen waarbij de 1,5 meter maatregel niet geldt (alle pupillen).

b. Voor jongeren van 12 t/m 18 jaar (onze D, C en B-junioren) geldt hetzelfde. De 1,5m maatregel is voor deze groep niet langer geldig gedurende de trainingen, echter, 1,5m blijft wel geldig voor en na de trainigen. 

c. Alle A-junioren mogen weer meetrainen, als je 19 jaar bent, moet je blijvend attent zijn op de 1,5m afstand tot anderen.  

d. Ouders mogen niet blijven om te kijken naar de jeugdtrainingen.

e. Jeugdtrainers kunnen worden getest op corona. De voorwaarden zoals aangegeven door GGD NL: A. er is daadwerkelijk contact geweest met groepen kinderen, B. je moet minimaal 24 uur corona-gerelateerde klachten hebben en C. contact hebben opgenomen met jouw huis-/bedrijfsarts en je moet zijn doorverwezen zijn door deze arts. 

Mochten bovenstaande drie voorwaarden van toepassing zijn, dan kun je je laten testen bij de GGD-regio Utrecht. Bij afwezigheid van de arts is het mogelijk contact op te nemen met GGD regio Utrecht (Telefoonnummer 030- 630 54 00).

Baantrainingen voor de groep 18+

Voor alle baanatleten gelden aangepaste regels voor de baantrainingen. Het baanprotocol vind je hier.

LA Baan

Voor alle trainingen die buiten de baan plaatsvinden en voor de baantraining op maandagavonden zijn aangepaste regels van toepassing. Hierbij is 1,5m afstand tot elkaar cruciaal.

Alle details voor de LA trainingen van maandag-, en donderdagavond en van de zaterdagochtend vind je hier. Alleen voor de baantrainingen op maandag is vooraf aanmelden noodzakelijk.

Nogmaals: aanmelden voor baantrainingen voor leden kan met deze link.

NIEUW!! Flex-blokken op Maarschalkerweerd

De atletiekbanen mogen alleen gebruikt worden als deze zijn gehuurd door de verenigingen. Dus extra trainen overdag als de baan toch leeg is, mag niet!

Leden van U-Track en Phoenix willen we tot 1 augustus 2020 de mogelijkheid bieden om op de baan te trainen tijdens door ons gereserveerde tijden; we noemen ze Flex-blokken.

Afspraken/voorwaarden om tijdens de flex-blokken te trainen;
- Je meldt je vooraf aan via de inschrijflink die al in gebruik is (maximaal 20 atleten op de baan)
- Je houdt je aan de geldende coronaprotocollen zoals vermeld op de website.
- Tijdens het trainen hou je 1,5 meter tot alle andere gebruikers van de baan.
- Met de andere gebruikers afspraken maken indien nodig wie welke ruimte inneemt.

Alle vragen, onduidelijkheden over de flex-blokken mailen, bellen, WhatsApps; vereningsmanager@U-Track.nl 0613169375 (Karola).

Flex-blokken Maarschalkerweerd: dit start in de week vanaf 1 juni. Elke week komt er een blok met tijden afgestemd met de beheerder van de baan. Deze komen op AllUnited waar je als je ingelogd bent kan aanmelden voor deze trainingen.
 

HLG Groep

Voor alle HLG-trainingen zijn aangepaste regels van toepassing. Ook hierbij is 1,5m afstand tot elkaar cruciaal. In het HLG protocol is ook alvast te lezen hoe het gebruik van het Panhuys eruit zal zien, als dat weer open is (waarschijnlijk na 1 juli). Het HLG protocol vind je hier.

U-Steck en Panhuys

U-Steck en Panhuys zijn nog steeds gesloten.

Accommodaties

De informatie over de openstellingen van de atletiekbanen is momenteel sterk in verandering. Wij verwijzen naar de website van Sport Utrecht voor de laatste stand van zaken: lees hier verder. Goed nieuws vanuit de gemeente Utrecht: de huurverplichtingen voor de baan zijn kwijtgescholden voor de periode van 1 maart t/m 31 mei 2020. 

Algemene LedenVergadering (ALV)

Tijdens de ALV 2020 zijn de volgende besluiten genomen door de aanwezige leden via een stemming. Deze stemming is bindend. 

  1. 1.

  2. Piet van Zijl (HLG) is de nieuwe penningmeester in het dagelijks bestuur. Piet wordt ondersteund door Erik van Holland (Baanatleet) die de boekhouding gaat doen. Zij zijn bereikbaar via respectievelijk: penningmeester@u-track.nl en boekhouder@u-track.nl.

  3. 2.

  4. De ALV heeft het bestuur decharge verleend voor het gevoerde beleid in 2019. De kascommissie heeft de boeken nagekeken en geadviseerd de pennigmeester decharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid, hetgeen is gebeurd. 

  5. 3.

  6. Er wordt geen teruggave van de contributie gedaan voor de twee maanden dat de lockdown duurde; het is nu nog niet duidelijk hoezeer de financiën van de vereniging over het hele jaar zullen zijn beïnvloed door de coronamaatregelen. 

  7. 4.

  8. Jeugdtrainer Alex Chan is gekozen tot Vrijwilliger van het Jaar 2020.

De notulen van de ALV volgen spoedig.

AED basistrainingen

De geplande AED basistrainingen zijn uitgesteld en worden op zijn vroegst in het najaar georganiseerd.

PanbosCrossen juni - juli - augustus 2020

De PanbosCrossen van juni, juli en augustus 2020 zijn allemaal afgelast. Wij hopen ons maandelijkse, gemoedelijke en sportieve loopfestijn weer te kunnen hervatten op zondag 6 september 2020

Informatie van andere organisaties

Sportmasseurs Maarschalkerweerd

De maatschappij komt weer langzaam tot leven. De massagepraktijken mogen open maar op de baan masseren is vooralsnog geen optie. 

Samen met atletiekvereniging U-Track hebben we als vaste sportmasseurs gezocht naar een oplossing. 

We hebben besloten de praktijklocaties te geven van onze masseurs zodat jullie toch terecht kunnen voor een massage bij onze gediplomeerde NGS masseurs. 

Sportmassage geschiedt, zoals altijd, op eigen risico van de atleet. Alle informatie, ook voor het aanmelden, vind je hier.

Trias fysiotherapie

TRIAS Fysiotherapie en Sportrevalidatie hervat per donderdag 11 juni het gratis spreekuur voor blessures op atletiekbaan Maarschalkerweerd. Omdat de binnenruimten nog niet gebruikt mogen worden, zal het spreekuur buiten plaatsvinden op het grasveld bij de ingang van de atletiekbaan. Het spreekuur is op afspraak en vindt plaats op donderdagavond tussen 20.00 en 21.00 uur.

Heb je een klacht of blessure, neem dan contact op met Marvin Bovenkerk voor een afspraak via What'sApp of telefoon: 06-11335920 of per e-mail: marvin@triastotaal.nl.

Track Meetings

De Track Meeting van 5 juni is afgelast. Waarschijnlijk gaat de Track Meeting van 10 juli 2020 in aangepaste vorm door. Dit zou de vierde TM zijn, maar wordt dan de eerste voor seizoen 2020. Circa drie weken vóór 10 juli wordt een definitief besluit genomen door de TM organisatie. 

AtletiekUnie

Alle competitiedagen van alle categorieën zijn afgelast en alle NK's (outdoor) zijn eveneens afgelast. De Olympische Spelen worden verzet naar volgend jaar.

Op haar eigen site houdt de AU leden en verenigingen op de hoogte van maatregelen die de bond heeft genomen. Deze vindt je hier.

~~~ 

Wij zijn blij dat we weer op de weg terug zijn naar een sprankelend verenigingsleven. 

En nog steeds voor iedereen: blijf gezond!

Namens het bestuur,

Jaap van der Sijs (voorzitter)

N.B. 'Social distancing' = beperken van sociale contacten en afstand houden bij sociale contacten.

poster corona