Lid worden

Lid van U-Track word je door het aanmeldingsformulier volledig in te vullen. Voor het volgen van proeftrainingen moet dit formulier niet gebruikt worden. Vragen kunnen per e-mail worden gesteld aan de ledenadministratie: ledenadmin@u-track.nl. Ook wijzigingen kunnen worden doorgegeven aan dit e-mailadres.

Contributies

De contributie bedragen voor 2016 staan hier.

In onderstaande tabel worden de contributies voor 2015 per (leeftijds)categorie weergegeven.

Contributies 2015

Geboortejaar

Contributie U-Track

Atletiekunie

Wedstrijd-licentie

Totaal

kwartaal 1

kwartaal 2,3,4

Minipupil

2008

€ 150

€ 14,45

 

€164,45

€ 51,95

€ 37,50

Pupil C

2007

€ 150

€ 14,45

€ 7,85

€172,30

€ 59,80

€ 37,50

Pupil B

2006

€ 150

€ 14,45

€ 7,85

€172,30

€ 59,80

€ 37,50

Pupil A

2005/2004

€ 150

€ 14,45

€ 7,85

€172,30

€ 59,80

€ 37,50

Junior D

2003/2002

€ 150

€ 15,25

€ 13,90

€179,15

€ 66,65

€ 37,50

Junior C

2001/2000

€ 150

€ 15,25

€ 13,90

€179,15

€ 66,65

€ 37,50

Junior B

1999/1998

€ 172

€ 15,25

€ 13,90

€201,15

€ 72,15

€ 43,00

Junior A

1997/1996

€ 172

€ 15,25

€ 13,90

€201,15

€ 72,15

€ 43,00

Student

1995-1981

€ 133

€ 16,45

 

€149,45

€ 49,70

€ 33,25

Student met licentie

1995-1981

€ 133

€ 16,45

€ 22,25

€171,70

€ 71,95

€ 33,25

Senior

1995-1981

€ 178

€ 16,45

 

€194,45

€ 60,95

€ 44,50

Senior met licentie

1995-1981

€ 178

€ 16,45

€ 22,25

€216,70

€ 83,20

€ 44,50

Master

1980 of eerder

€ 178

€ 16,45

 

€194,45

€ 60,95

€ 44,50

Master met licentie

1980 of eerder

€ 178

€ 16,45

€ 22,25

€216,70

€ 83,20

€ 44,40

Recreant

HLG

€ 102

€ 16,45

 

€118,45

€ 41,95

€ 25,50

Recreant met licentie

HLG

€ 102

€ 16,45

€ 22,25

€140,70

€ 64,20

€ 25,50

Licentielid

1980 of eerder

 

€ 16,45

€ 22,25

€ 38,70

€ 38,70

€ 0,00

Kosten indien geen incasso

 

 

 

 

€ 10,00

 

 

Inschrijfgeld

 

 

 

 

€ 10,00

 

 

Overschrijving 

 

 

 

 

€ 9,95

 

 

Toelichting op de tabel

Voor junioren en pupillen A,B,C is deelname aan de baancompetitie verplicht, voor minimaal 2 van de drie wedstrijden. Deze competitiewedstrijden vinden plaats in de periode april-juni. Daarom hebben zij ook een verplichte wedstrijdlicentie.

Daarnaast zijn er nog meer wedstrijden waar aan meegedaan kan worden, bijvoorbeeld de crosscompetitie en de indoorwedstrijden in Sportcentrum Galgenwaard. Deelname hieraan is op vrijwillige basis, en voor junioren zijn daar per wedstrijd extra kosten aan verbonden. Contributie voor pupillen is inclusief € 7,- voor deelname aan wedstrijden.

Senioren en masters kunnen kiezen voor een wedstrijdlicentie. Voor deelname aan baan- of indoorwedstrijden is een licentie verplicht. Voor deelname aan wegwedstrijden is een licentie niet verplicht, maar doorgaans wordt wel korting gegeven op het inschrijfgeld. Ook worden alleen licentiehouders in het wedstrijdklassement opgenomen.

Volgens het Atletiekunie reglement wordt een atleet master als deze de leeftijd van 35 jaar bereikt. Veel wedstrijden hebben een apart klassement voor masters. Recreant HLG-leden trainen niet op de baan. Voor deze leden geldt een lager tarief. Recreantleden (baan en HLG) kunnen kiezen voor een wedstrijdlicentie.

Studentleden zijn leden die een HBO- of universitaire opleiding volgen. Studentleden moeten zelf aangeven dat ze student zijn en een foto van de collegekaart mailen naar ledenadmininistratie.

Betaling contributie

De administratie van U-Track vergt veel tijd. Om deze tijdrovende bezigheden enigszins in te perken en de administratie rondom de contributies te vereenvoudigen vragen we huidige U-Track leden om het incassoformulier in te vullen en te mailen naar de ledenadministratie. De contributie wordt in vier termijnen afgeboekt. Leden die geen gebruik willen maken van het incassoformulier krijgen aan het begin van het kalenderjaar een factuur toegestuurd. De extra kosten voor het niet voldoen van de contributie met incasso bedraagt € 10,-. Nieuwe leden zijn verplicht een incassomachtiging af te geven, dit gebeurt door het aanvinken op het aanmeldingsformulier. Nieuwe leden hoeven het incassoformulier niet op te sturen.

U-pas

U-Track doet mee aan de U-pasregeling van de gemeente Utrecht en omringende gemeentes. Indien u hiervan gebruik wilt maken, verzoeken wij u bij de inschrijving een kopie of foto van deze U-pas te mailen naar de ledenadministratie. Leden met een U-pas krijgen korting op de U-Track contributie.

Sport Overdag

Op donderdagochtenden wordt een looptraining verzorgd door José van Dam. Hiervoor kan worden gekozen lid te worden van U-Track en er kan ook worden gekozen voor een 'strippenkaart'. Deze kost € 40,- en daarvoor kan 10 keer worden meegetraind. Zie verder op de pagina van Sport Overdag.

Opzeggen of verhuizen

Voor regels met betrekking tot opzeggen zie ledenadministratie.

Ga je verhuizen of heb je een nieuw e-mailadres: geef dit tijdig door aan de ledenadministratie!

HLG-ers die ook regelmatig op de baan trainingen volgen worden verzocht dit aan de ledenadministratie door te geven. Hun lidmaatschap wordt dan omgezet van HLG-lid in baanlid, zij gaan dus meer betalen!

Atletiekuniebijdragen

De verplichte bijdragen aan de Atletiekunie vind je hier. Informatie over de ledenpas vind je op de site van de Atletiekunie.