U-Track logo
U-Track logo

Lid worden

Als je nog niet zeker weet of je lid wilt worden, mag je een maand lang gratis proeftrainen. Je hoeft je hiervoor niet aan te melden. Stuur wel na twee weken een mailtje naar de ledenadministratie over wat je van de trainingen vindt.

Lid van U-Track word je door het aanmeldingsformulier volledig in te vullen. Voor het volgen van proeftrainingen moet dit formulier niet gebruikt worden. Vragen kunnen per e-mail worden gesteld aan de ledenadministratie: ledenadmin@u-track.nl. Ook wijzigingen kunnen worden doorgegeven aan dit e-mailadres.

Als je trainer of functielid van U-Track wordt, vul je dit formulier in.

Privacyverklaring

De privacyverklaring van U-Track vind je hier hier.

Contributies

De contributiebedragen staan hier.

Betaling contributies

De administratie van U-Track vergt veel tijd. Om deze tijdrovende bezigheden enigszins in te perken en de administratie rondom de contributies te vereenvoudigen vragen we huidige U-Track leden om het incassoformulier in te vullen en te mailen naar de ledenadministratie. De contributie wordt in vier termijnen afgeboekt. Leden die geen gebruik willen maken van het incassoformulier krijgen aan het begin van het kalenderjaar een factuur toegestuurd. De extra kosten voor het niet voldoen van de contributie met incasso bedraagt € 10,-. Nieuwe leden zijn verplicht een incassomachtiging af te geven, dit gebeurt door het aanvinken op het aanmeldingsformulier. Nieuwe leden hoeven het incassoformulier niet op te sturen.

Studentleden

Studentleden zijn leden die een MBO, HBO- of universitaire opleiding volgen. Studentleden moeten zelf aangeven dat ze student zijn en een foto van de collegekaart en/of bewijs van inschrijving waar een datum op staat mailen naar ledenadmininistratie.

U-pas

U-Track doet mee aan de U-pasregeling van de gemeente Utrecht en omringende gemeentes. Indien u hiervan gebruik wilt maken, verzoeken wij u bij de inschrijving een kopie of foto van deze U-pas te mailen naar de ledenadministratie. Leden met een U-pas krijgen 20% korting op de U-Track contributie. De Atletiekuniecontributie, de resterende U-Trackcontributie en eenmalig inschrijfgeld kunnen voldaan worden uit het U-pas budget, indien toereikend.

Sport Overdag

Op donderdagochtenden wordt een looptraining verzorgd door José van Dam. Hiervoor kan worden gekozen lid te worden van U-Track en er kan ook worden gekozen voor een 'strippenkaart'. Deze kost € 45,- en daarvoor kan 10 keer worden meegetraind. Zie verder op de pagina van Sport Overdag.

Opzeggen of verhuizen

Voor regels met betrekking tot opzeggen zie ledenadministratie.

Ga je verhuizen of heb je een nieuw e-mailadres: geef dit tijdig door aan de ledenadministratie!

HLG-ers die ook regelmatig op de baan trainingen volgen worden verzocht dit aan de ledenadministratie door te geven. Hun lidmaatschap wordt dan omgezet van HLG-lid in baanlid, zij gaan dus meer betalen!

Atletiekuniebijdragen

De verplichte bijdragen aan de Atletiekunie vind je hier. Informatie over de ledenpas vind je op de site van de Atletiekunie.