Lid worden

Lid van U-Track word je door het aanmeldingsformulier volledig in te vullen. Voor het volgen van proeftrainingen moet dit formulier niet gebruikt worden. Vragen kunnen per e-mail worden gesteld aan de ledenadministratie: . Ook wijzigingen kunnen worden doorgegeven aan dit e-mailadres.

Contributies

In onderstaande tabel worden de contributies per (leeftijds)categorie weergegeven.

Contributies 2015

Geboortejaar

Contributie U-Track

Atletiekunie

Wedstrijd-licentie

Totaal

kwartaal 1

kwartaal 2,3,4

Minipupil

2008

€ 150

€ 14,45

 

€164,45

€ 51,95

€ 37,50

Pupil C

2007

€ 150

€ 14,45

€ 7,85

€172,30

€ 59,80

€ 37,50

Pupil B

2006

€ 150

€ 14,45

€ 7,85

€172,30

€ 59,80

€ 37,50

Pupil A

2005/2004

€ 150

€ 14,45

€ 7,85

€172,30

€ 59,80

€ 37,50

Junior D

2003/2002

€ 150

€ 15,25

€ 13,90

€179,15

€ 66,65

€ 37,50

Junior C

2001/2000

€ 150

€ 15,25

€ 13,90

€179,15

€ 66,65

€ 37,50

Junior B

1999/1998

€ 172

€ 15,25

€ 13,90

€201,15

€ 72,15

€ 43,00

Junior A

1997/1996

€ 172

€ 15,25

€ 13,90

€201,15

€ 72,15

€ 43,00

Student

1995-1981

€ 133

€ 16,45

 

€149,45

€ 49,70

€ 33,25

Student met licentie

1995-1981

€ 133

€ 16,45

€ 22,25

€171,70

€ 71,95

€ 33,25

Senior

1995-1981

€ 178

€ 16,45

 

€194,45

€ 60,95

€ 44,50

Senior met licentie

1995-1981

€ 178

€ 16,45

€ 22,25

€216,70

€ 83,20

€ 44,50

Master

1980 of eerder

€ 178

€ 16,45

 

€194,45

€ 60,95

€ 44,50

Master met licentie

1980 of eerder

€ 178

€ 16,45

€ 22,25

€216,70

€ 83,20

€ 44,40

Recreant

HLG

€ 102

€ 16,45

 

€118,45

€ 41,95

€ 25,50

Recreant met licentie

HLG

€ 102

€ 16,45

€ 22,25

€140,70

€ 64,20

€ 25,50

Licentielid

1980 of eerder

 

€ 16,45

€ 22,25

€ 38,70

€ 38,70

€ 0,00

Inschrijfgeld

 

 

 

 

€ 10,00

 

 

Overschrijving 

 

 

 

 

€ 9,95

 

 

Toelichting op de tabel

Junioren en pupillen A, B en C hebben altijd een wedstrijdlicentie. Deelname aan de baancompetitie is verplicht, voor minimaal 2 van de drie wedstrijden. Deze competitiewedstrijden vinden plaats in de periode april-juni.

Daarnaast zijn er nog meer wedstrijden waar aan meegedaan kan worden, bijvoorbeeld de crosscompetitie en de indoorwedstrijden in Sportcentrum Galgenwaard. Deelname hieraan is op vrijwillige basis, en voor junioren zijn daar per wedstrijd extra kosten aan verbonden. Contributie voor pupillen is inclusief € 7,- voor deelname aan wedstrijden.

Senioren en masters kunnen kiezen voor een wedstrijdlicentie. Voor deelname aan baan- of indoorwedstrijden is een licentie verplicht. Voor deelname aan wegwedstrijden is een licentie niet verplicht, maar doorgaans wordt wel korting gegeven op het inschrijfgeld. Ook worden alleen licentiehouders in het wedstrijdklassement opgenomen.

Volgens het Atletiekunie reglement wordt een atleet master als deze de leeftijd van 35 jaar bereikt. Veel wedstrijden hebben een apart klassement voor masters. Recreant HLG-leden trainen niet op de baan. Voor deze leden geldt een lager tarief. Recreantleden (baan en HLG) kunnen kiezen voor een wedstrijdlicentie.

Studentleden zijn leden die studeren (hieronder valt een HBO of een universitaire opleiding). Studentleden moeten zelf aangeven dat ze student zijn en een scan of foto van de collegekaart mailen naar ledenadmininistratie.

Betaling contributie

De administratie van U-Track vergt veel tijd. Om deze tijdrovende bezigheden enigszins in te perken en de administratie rondom de contributies te vereenvoudigen vragen we U-Track leden om het incassoformulier in te vullen en op te sturen naar Ledenadministratie U-Track, Rubenslaan 103, 3582 JH Utrecht. De contributie wordt in vier termijnen afgeboekt. Leden die geen gebruik willen maken van het incassoformulier krijgen aan het begin van het kalenderjaar een factuur toegestuurd.

U-pas

U-Track doet mee aan de U-pasregeling van de gemeente Utrecht en omringende gemeentes. Indien u hiervan gebruik wilt maken, verzoeken wij u bij de inschrijving een kopie van deze U-pas te mailen mailen of sturen naar de ledenadministratie.

Sport Overdag

Op donderdagochtenden wordt een looptraining verzorgd door José van Dam. Hiervoor kan worden gekozen lid te worden van U-Track en er kan ook worden gekozen voor een 'strippenkaart'. Deze kost € 40,- en daarvoor kan 10 keer worden meegetraind. Zie verder op de pagina van Sport Overdag.

Opzeggen of verhuizen

Voor regels met betrekking tot opzeggen zie ledenadministratie.

Ga je verhuizen of heb je een nieuw e-mailadres: geef dit tijdig door aan de ledenadministratie!

HLG-ers die ook regelmatig op de baan trainingen volgen worden verzocht dit aan de ledenadministratie door te geven. Hun lidmaatschap wordt dan omgezet van HLG-lid in baanlid, zij gaan dus meer betalen!

Atletiekuniebijdragen

De verplichte bijdragen aan de Atletiekunie tref je hier aan.