U-Track logo
U-Track logo

Commissies

De WOC

De WOC organiseert de baan- en indoorwedstrijden van U-Track. In het winterseizoen worden samen met Phoenix drie vrijdagavondwedstrijden georganiseerd in Sportcentrum Galgenwaard. 
Op de baan worden een of meer competitiewedstrijden georganiseerd, en in 2015 twee wedstrijden voor junioren CD, de Trackmeetings Junior.

De commissie bestaat uit Sebastiaan Durand en Jos Warmerdam.

De Trackmeetings worden door een aparte commissie georganiseerd.

De Jeugdcommissie

De jeugdcommissie houdt zich bezig met activiteiten voor de pupillen en junioren. In samenwerking met de trainers en de wedstrijdsecretarissen worden de wedstrijden onder de aandacht van de jeugd gebracht. Tijdens de wedstrijden en activiteiten zorgt de jeugcommissie voor de begeleiding van de jeugd.

De jeugdcommissie bestaat uit Helma Goedings, Ruth Verkerk en Bob Röell aangevuld met de verenigingsmanager Karola Mulder en de trainers Jos Warmerdam, Sebastiaan Durand en Juul Acton.

De trainers verzorgen de Technische zaken voor de jeugd. Dit betreft alle zaken die de trainingen aan gaan zoals bijvoorbeeld het aantrekken van trainers, de onderlinge afstemming van hun taken, de trainingstijden, de accommodatie en competitievoorbereiding.

Het Senioren trainersoverleg

Het senioren trainers overleg wordt gecoordineerd door Leontien Ridder.

In dit overleg zijn alle senioren baantrainers vertegenwoordigd. Ook bij dit overleg is Technische zaken een onderdeel, maar nu gericht op de senioren.

Speciale functies binnen technische zaken zijn:

  • Accommodatie atletiekbaan Maarschalkerweerd en indoor Galgenwaard: Jos Warmerdam
  • Parkmanagement Sportaccommodaties Maarschalkerweerd: Edward Tol
  • Materialen: Jos Warmerdam
  • Jurycoordinator: Nico Landman

De activiteiten commissie

Enige tijd terug is er door de trainers van de Lange Afstands Groep de activiteiten commissie “de akcie” gevormd.

De akcie zal zich voornamelijk richten op de Lange Afstand Groep maar probeert zo nu en dan ook andere U-Track’ers te betrekken bij haar activiteiten.

De akcie bestaat uit Miranda Poldervaart, Annette Roozen, Sari Wolters, Stèphanie Goosink en Maartje Heerink. Het doel is in elk geval vier ‘grote’ activiteiten per jaar te organiseren en tussendoor wat kleinere voor de liefhebbers. De commissie vergadert iedere eerste donderdag van de maand na de training in het Paviljoen.

Kascontrolecommissie

De kascontrolecommissie bestaat uit 2 personen. Een lid blijft 2 jaar lid van de commissie. Elk jaar wordt het lid dat 2 jaar in de commissie zit, vervangen door een ander. De commissie controleert 1 keer per jaar de kasboeken van de vereniging en brengt daar verslag van uit op de Algemene Leden Vergadering waarin de begroting ter goedkeuring wordt aangeboden.

Panhuyscommissie

De Panhyuscommissie vergadert een aantal keren per jaar waarbij het reilen en zeilen van de HLG wordt besproken. Verschillende zaken komen aan de orde zoals de komende evenementen, een terugblik op de voorgaande periode, werving, communicate en natuurlijk uitjes

De commissie bestaat uit de volgende personen:

       Piet van Zijl  = voorzitter en columnist 
  Jan Vlooswijk = trainer en contact nieuwe leden
  Inge Molenkamp = evenementen
  Franklin Neuteboom = marketing
  Wilco Machielse = huisvesting, contact nieuwe leden en communicatie