U-Track logo
U-Track logo

Ledenadministratie

Privacyverklaring

De privacyverklaring van U-Track vind je hier.

Aanmelden/contributie

Hoe je lid kan worden en wat de contributie is vind je op Lid worden.

Gegevens wijzigen

Via de e-mail kun je wijzigingen doorgeven ledenadmin@u-track.nl.

Opzeggen lidmaatschap

Opzeggen doe je per e-mail (graag met opgave van reden) bij de ledenadministratie uiterlijk een week vóór een kwartaaleinde. Opzeggen via trainers is niet voldoende! Als je op tijd opzegt, word je per begin van het volgende kwartaal uitgeschreven. De contributie van het lopende kwartaal blijft daarbij volledig verschuldigd.

Indien een incassomachtiging is afgegeven vindt er geen creditering plaats. Bij incasso wordt de contributie immers per kwartaal geïnd.

Indien er geen incassomachtiging is afgegeven, worden de resterende kwartalen gecrediteerd. De creditering betreft alleen de U-Trackcontributie, niet de Atletiekuniecontributie en wedstrijdlicentie.

De opzegging is pas geëffectueerd nadat alle betalingen zijn voldaan en bericht van de ledenadministratie is ontvangen.

Opzeggen lidmaatschap (ivm kosten Atletiekunie)

Opzeggingen van het lidmaatschap van U-Track per einde van het jaar moeten vóór 25 december door de ledenadministratie ontvangen zijn, anders zijn de kosten van de Atletiekuniecontributie en wedstrijdlicentie voor het volgende jaar alsnog voor rekening van de opzegger.

U-pashouders

Leden in het bezit van een U-pas hebben recht op 20% korting op de U-Track contributiekosten. Voor het resterende bedrag en ook de Atletiekuniebijdrage, wedstrijdlicentie en inschrijfkosten bij nieuwe leden, kunnen zij hun U-pas budget aanspreken. Zie www.u-pas.nl voor meer informatie.

Bij inschrijving vermeld je op het inschrijfformulier je U-pas nummer en je mailt een kopie van de U-pas naar ledenadmin@u-track.nl.

Administratiekosten

We brengen eenmalig, bij inschrijving, een bedrag van € 10,- in rekening. Als een lid zijn/haar lidmaatschap wil overdragen naar een andere atletiekvereniging, rekenen wij de kosten die de Atletiekunie daarvoor rekent (€ 10,15), door aan het lid. Leden die geen incassomachtiging afgegeven hebben wordt € 10,- per jaar in rekening gebracht.

Niet op tijd contributie betalen

Na twee kwartalen niet tijdig betalen, volgt royeren door het bestuur (penningmeester). Je krijgt een officiële waarschuwing na een kwartaal en de ledenadministrateur belt en mailt regelmatig.

Bij bijzondere omstandigheden kan een uitzondering worden gemaakt door het bestuur. Dit moet per e-mail worden aangevraagd via: bestuur@u-track.nl.