Ledenvergaderingen

Data Ledenvergaderingen 2022

ALV – Algemene Leden Vergadering: 
woensdag 11 mei 2022 om 20:00 uur (inloop 19.30)

BLV – Bijzondere Leden Vergadering:
maandag 14 november 2022 om 20:30 uur

Verslagen ALV

Finish panboscross

De notulen van de ALV 2021 zijn hier te vinden en de notulen van de BLV 2021 zijn hier te vinden.
Het jaarverslag van 2021 is hier te vinden.
De notulen van de ALV 2020 zijn hier te vinden en de notulen van de BLV 2020 zijn hier te vinden.
De notulen van de ALV 2019 zijn hier te vinden en de notulen van de BLV 2019 zijn hier te vinden.